Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Skawinie

 

Nawigacja

Ilość odwiedzin: 353390

Galeria zdjęć

Rok szkolny:

Witamy na stronie Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Skawinie!


Wiadomości

 • Rok szkolny 2014/2015

   Witamy! Poniżej publikujemy istotne informacje związane z nowym rokiem szkolnym.

  - Przedszkole jest czynne 6.00-17.00. Dzieci przyprowadzamy w godzinach zadeklarowanych oraz wg potrzeb od 01.09.2014r., nie ma inauguracji roku szkolnego-tak jak w szkołach.

  - Każdy przedszkolak powinien mieć - podpisane:

  • pantofle- Podpisać każdy  pantofel!
  • strój gimnastyczny( wszystkie grupy-w podpisanym worku z materiału: podkoszulek i krótkie spodenki)
  • poszwa  na koc wg wzoru  (maluchy )
  • poduszka „Jasiek”(maluchy)
  • podpisana piżama (maluchy)
  • zapasowa zmiana bielizny osobistej  i odzieży (wszystkie grupy)-włożona do szafki w szatni
  • grzebień lub szczotka do włosów(podpisane)


 • ZEBRANIE OGÓLNE RODZICÓW

  Zapraszam na ZEBRANIE OGÓLNE RODZICÓW  dniu 9 września 2014 godz.15.30.

  Z uwagi na ważność sprawy proszę o obecność rodzica od każdego dziecka.   

 • ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

   

   

   PONIŻEJ PUBLIKUJEMY UCHWAŁE RADY MIEJSKIEJ REGULUJACĄ  ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU, informujemy, że od 01.09. 2013r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/409/13 Rady Miejskiej  z dnia 28.08.2013r. koszt 1 godziny pobytu ponad podstawę programową wynosi 1,00zł., lub 0,50 zł. w przypadku korzystania z zasiłku rodzinnego.

 • Informacja dla rodziców dzieci, korzystających z dyżuru

  Informujemy, że w ostatnim dniu pobytu na dyżurze, rodzice dzieci, które przebywały w godzinach dodatkowych- poza zadeklarowanymi otrzymają naliczenie – blankiet za te godziny do niezwłocznego uregulowania wpłaty.

  Rodzice dzieci, które miały całodzienne nieobecności w czasie dyżuru proszeni będą o złożenie pisma do 5.09. do dyrektora naszego przedszkola o zwrot niewykorzystanej kwoty. Druki są dostępne w szatni lub tutaj:wniosek_o_zwrot_naleznosci.doc

 • UWAGA NA TERMIN PŁATNOŚCI!!!

   

  Przypominam o terminowym dokonywaniu opłat za przedszkole za pobyt i wyżywienie! Decyduje data wpływu na konto Przedszkola: 98 8591 0007 0020 0560 0202 0001 , wpłata nie powinna przekraczać dnia 15-go dnia miesiąca!, w przeciwnym wypadku naliczane będą odsetki! Prosimy w tytule o podawanie rozbitej kwoty na pobyt i żywienie z podaniem nazwiska dziecka.

   

 • Ogłoszenie Rady Rodziców

  Rada Rodziców prosi o dokonywanie   opłat składki na rzecz Rady Rodziców - całość 150 zł.

  Wpłatę z tytułu "Wyprawka"- całość 140 zł.

  Wpłat dokonywać należy na konto Rady Rodziców Bank PKO S.Aul. Ogrody21, nr konta 46124014441111001000586754

 • Przypominamy o dostarczeniu upoważnień do odbioru dzieci

  W pierwszych dniach należy dostarczyć upoważnienia do odbioru dzieci przez osoby nie będące prawnymi opiekunami.
  Prosimy rodziców i opiekunów odbierających dzieci o okazywanie dokumentów tożsamości w pierwszych dniach września- do chwili zapamiętania przez osoby weryfikujące tożsamość odbierających dzieci. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.
  Osoby które dostarczyły upoważnienia w poprzednim roku proszone są o dokonanie sprawdzenia i aktualizacji upoważnień.

 • Zmiana wysokości stawki godzinowej!

  Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28.08.2013r. Nr XXXIV/409/13 zmieniła wysokość stawki godzinowej  za pobyt poza godzinami podstawy programowej  z 1,80zł na 1,00zł. W przypadku osób korzystających z zasiłku rodzinnego wysokość stawki godzinowej wynosić będzie 0,50zł.(po wcześniejszym przedłożeniu decyzji u dyrektora przedszkola). Stawka  godziny dodatkowej - ponad te zadeklarowane w Umowach wynosic będzie 1,00zł.

 • RAPORT PO EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

  Zapraszamy wszystkich rodziców  do zapoznania się z Raportem po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie. http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000042456130.pdf