Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Skawinie

 

Nawigacja

Ilość odwiedzin: 360865

Galeria zdjęć

Rok szkolny:

Witamy na stronie Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Skawinie!


Wiadomości

 • Spotkanie z logopedą

   Pani Logopeda Agnieszka Cichocka wyznaczyła dyżur dla rodziców dzieci objętych terapią logopedyczną.

   09.10.2014 –czwartek - w godzinach 15-16:30 (grupa III)

   16.10.2014-czwartek-  15.00-16.00 (grupa II).

  Rodzice będą przyjmowani indywidualnie. Spotkanie zwykle trwa ok. 5-10min.

  Prosimy o ustalenie dokładnych godzin u nauczycielek oddziałów.

 • Uwaga Rodzice dzieci z gr.III

   

  W dniu 30.IX. 2014( zmiana terminu~!!! z 1.x.-ze względu na pogodę) w godz. 13-14 planujemy udział grupy III w plenerze malarskim organizowanym na skawińskim Rynku przez Muzeum Regionalne pt:

  Jesienne zabawy z Królem Kazimierzem i Babettą”

  Nasze przedszkolaki będą malować farbami akwarelowymi lub temperami obraz zamku skawińskiego na kartonowych pudłach.

 • Dziękujemy wszystkim Rodzicom!!

  Wszystkim Rodzicom serdecznie dziękujemy za szybkie uregulowanie opłat za przedszkole w miesiącu wrześniu!

  Liczymy,że w kolejnych miesiącach będzie podobnie.

  Przypominamy o wpłatach za wyprawkę i składce na Radę Rodziców. 

 • Zajęcia dodatkowe 2014/2015

  Podajemy harmonogram zajęć dodatkowych dla dzieci:

  W poniedziałki –

  - Religia-mgr Dorota Okarmus -grIII – 11.30-12.00

  – J. angielski  -Firma „Prymus”-Małgorzata Wrona –Korkmaz od 14.00 -początek od 22.09.2014

  Dla 5 i 6-latków w  2 grupach 14 osobowych,dla 4-latków w 2grupach po 11 osób.    Godziny orientacyjne: Grupa 1 od 14.00, Grupa2 od 14.35

 • ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

   

   

   PONIŻEJ PUBLIKUJEMY UCHWAŁE RADY MIEJSKIEJ REGULUJACĄ  ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU, informujemy, że od 01.09. 2013r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/409/13 Rady Miejskiej  z dnia 28.08.2013r. koszt 1 godziny pobytu ponad podstawę programową wynosi 1,00zł., lub 0,50 zł. w przypadku korzystania z zasiłku rodzinnego.

 • UWAGA NA TERMIN PŁATNOŚCI!!!

   

  Przypominam o terminowym dokonywaniu opłat za przedszkole za pobyt i wyżywienie! Decyduje data wpływu na konto Przedszkola: 98 8591 0007 0020 0560 0202 0001 , wpłata nie powinna przekraczać dnia 15-go dnia miesiąca!, w przeciwnym wypadku naliczane będą odsetki! Prosimy w tytule o podawanie rozbitej kwoty na pobyt i żywienie z podaniem nazwiska dziecka.

   

 • Ogłoszenie Rady Rodziców

  Rada Rodziców prosi o dokonywanie   opłat składki na rzecz Rady Rodziców - całość 150 zł.

  Wpłatę z tytułu "Wyprawka"- całość 140 zł.

  Wpłat dokonywać należy na konto Rady Rodziców Bank PKO S.A ul. Korabnicka 5A, nr konta 46124014441111001000586754

 • Przypominamy o dostarczeniu upoważnień do odbioru dzieci

  W pierwszych dniach należy dostarczyć upoważnienia do odbioru dzieci przez osoby nie będące prawnymi opiekunami.
  Prosimy rodziców i opiekunów odbierających dzieci o okazywanie dokumentów tożsamości w pierwszych dniach września- do chwili zapamiętania przez osoby weryfikujące tożsamość odbierających dzieci. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.
  Osoby które dostarczyły upoważnienia w poprzednim roku proszone są o dokonanie sprawdzenia i aktualizacji upoważnień.

 • Zmiana wysokości stawki godzinowej!

  Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28.08.2013r. Nr XXXIV/409/13 zmieniła wysokość stawki godzinowej  za pobyt poza godzinami podstawy programowej  z 1,80zł na 1,00zł. W przypadku osób korzystających z zasiłku rodzinnego wysokość stawki godzinowej wynosić będzie 0,50zł.(po wcześniejszym przedłożeniu decyzji u dyrektora przedszkola). Stawka  godziny dodatkowej - ponad te zadeklarowane w Umowach wynosic będzie 1,00zł.