Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Skawinie

 

Nawigacja

Ilość odwiedzin: 357137

Galeria zdjęć

Rok szkolny:

Witamy na stronie Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Skawinie!


Wiadomości

 • UWAGA RODZICE!

  W DNIU 23 WRZEŚNIA – WTOREK -OBCHODZIMY W PRZEDSZKOLU DZIEŃ JESIENI!

  PROSIMY O UBRANIE W TYM DNIU DZIECI W KOLORACH ŻÓŁTO-POMARAŃCZOWYCH, LUB PRZYGOTOWANIE DZIECIOM PRZEBRANIA NAWIĄZUJĄCEGO DO TEMATYKI JESIENNEJ.

 • Zajęcia dodatkowe 2014/2015

  Podajemy harmonogram zajęć dodatkowych dla dzieci:

  W poniedziałki –

  - Religia-mgr Dorota Okarmus -grIII – 11.30-12.00

  – J. angielski  -Firma „Prymus”-Małgorzata Wrona –Korkmaz od 14.00 -początek od 22.09.2014

  Dla 5 i 6-latków w  2 grupach 14 osobowych,dla 4-latków w 2grupach po 11 osób.    Godziny orientacyjne: Grupa 1 od 14.00, Grupa2 od 14.35

 • Uwaga Rodzice dzieci z gr. II i III

  W dniu 11 września w godz.14.30-15.30 rehabilitant prowadzący zajęcia gimnastyki korekcyjnej – mgr Artur Wątor  przeprowadzał badanie postawy dzieci w gr. II i III celem wyłonienia grup do zajęć. Z powodów czasowych przebadano jedynie część dzieci. Druga część dzieci zostanie przebadana w dniu 18 września lub po powrocie z choroby.
   

 • Odpłatność wrześniowa

  Informujemy rodziców dzieci kontynuujących uczęszczanie do przedszkola, że do wrześniowej odpłatności zostały doliczone godziny dodatkowe wykorzystane w czerwcu lub w czasie dyżuru wakacyjnego. Odliczono natomiast nieobecności czerwcowe lub w czasie lipcowego dyżuru. Doliczono również odsetki za nieterminowe płatności w 2 kwartale.

   

 • ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

   

   

   PONIŻEJ PUBLIKUJEMY UCHWAŁE RADY MIEJSKIEJ REGULUJACĄ  ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU, informujemy, że od 01.09. 2013r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/409/13 Rady Miejskiej  z dnia 28.08.2013r. koszt 1 godziny pobytu ponad podstawę programową wynosi 1,00zł., lub 0,50 zł. w przypadku korzystania z zasiłku rodzinnego.

 • Informacja dla rodziców dzieci, korzystających z dyżuru

  Informujemy, że w ostatnim dniu pobytu na dyżurze, rodzice dzieci, które przebywały w godzinach dodatkowych- poza zadeklarowanymi otrzymają naliczenie – blankiet za te godziny do niezwłocznego uregulowania wpłaty.

  Rodzice dzieci, które miały całodzienne nieobecności w czasie dyżuru proszeni będą o złożenie pisma do 5.09. do dyrektora naszego przedszkola o zwrot niewykorzystanej kwoty. Druki są dostępne w szatni lub tutaj:wniosek_o_zwrot_naleznosci.doc

 • UWAGA NA TERMIN PŁATNOŚCI!!!

   

  Przypominam o terminowym dokonywaniu opłat za przedszkole za pobyt i wyżywienie! Decyduje data wpływu na konto Przedszkola: 98 8591 0007 0020 0560 0202 0001 , wpłata nie powinna przekraczać dnia 15-go dnia miesiąca!, w przeciwnym wypadku naliczane będą odsetki! Prosimy w tytule o podawanie rozbitej kwoty na pobyt i żywienie z podaniem nazwiska dziecka.

   

 • Ogłoszenie Rady Rodziców

  Rada Rodziców prosi o dokonywanie   opłat składki na rzecz Rady Rodziców - całość 150 zł.

  Wpłatę z tytułu "Wyprawka"- całość 140 zł.

  Wpłat dokonywać należy na konto Rady Rodziców Bank PKO S.A ul. Korabnicka 5A, nr konta 46124014441111001000586754

 • Przypominamy o dostarczeniu upoważnień do odbioru dzieci

  W pierwszych dniach należy dostarczyć upoważnienia do odbioru dzieci przez osoby nie będące prawnymi opiekunami.
  Prosimy rodziców i opiekunów odbierających dzieci o okazywanie dokumentów tożsamości w pierwszych dniach września- do chwili zapamiętania przez osoby weryfikujące tożsamość odbierających dzieci. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.
  Osoby które dostarczyły upoważnienia w poprzednim roku proszone są o dokonanie sprawdzenia i aktualizacji upoważnień.