Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Skawinie

 

Nawigacja

Ilość odwiedzin: 348485

Galeria zdjęć

Rok szkolny:

Witamy na stronie Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Skawinie!


Wiadomości

 • Informacja dla rodziców dzieci, korzystających z dyżuru

  Informujemy, że w ostatnim dniu pobytu na dyżurze, rodzice dzieci, które przebywały w godzinach dodatkowych- poza zadeklarowanymi otrzymają naliczenie – blankiet za te godziny do niezwłocznego uregulowania wpłaty.

  Rodzice dzieci, które miały całodzienne nieobecności w czasie dyżuru proszeni będą o złożenie pisma do 5.09. do dyrektora naszego przedszkola o zwrot niewykorzystanej kwoty. Druki są dostępne w szatni lub tutaj:wniosek_o_zwrot_naleznosci.doc

 • SŁONECZNYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI!

  laughWszystkim naszym Wychowankom, życzymy słonecznych wakacji i cudownych chwil w czasie nadchodzących wakacji.smiley

  Rodzicom i opiekunom dziękujemy za miłą współpracę i partnerstwo w mijającym roku szkolnym 2013/2014.yes

 • Teatrzyk w przedszkolu

  W dniu 9 lipca 2014r. – środa- o godz. 9.30 w przedszkolu odbędzie się teatrzyk pt "Lampa Alladyna".

  Koszt teatrzyku pokrywa Rada Rodziców Przedszkola Nr 1 w Skawinie.   

 • Przypominamy o dostarczeniu upoważnień do odbioru dzieci

  W pierwszych dniach należy dostarczyć upoważnienia do odbioru dzieci przez osoby nie będące prawnymi opiekunami.
  Prosimy rodziców i opiekunów odbierających dzieci o okazywanie dokumentów tożsamości w pierwszych dniach września- do chwili zapamiętania przez osoby weryfikujące tożsamość odbierających dzieci. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.
  Osoby które dostarczyły upoważnienia w poprzednim roku proszone są o dokonanie sprawdzenia i aktualizacji upoważnień.

 • Ogłoszenie Rady Rodziców

  Rada Rodziców prosi o dokonywanie   opłat składki na rzecz Rady Rodziców - całość 150 zł.

  Wpłatę z tytułu "Wyprawka"- całość 140 zł.

  Wpłat dokonywać należy na konto Rady Rodziców Bank PKO S.Aul. Ogrody21, nr konta 46124014441111001000586754

 • Zmiana wysokości stawki godzinowej!

  Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28.08.2013r. Nr XXXIV/409/13 zmieniła wysokość stawki godzinowej  za pobyt poza godzinami podstawy programowej  z 1,80zł na 1,00zł. W przypadku osób korzystających z zasiłku rodzinnego wysokość stawki godzinowej wynosić będzie 0,50zł.(po wcześniejszym przedłożeniu decyzji u dyrektora przedszkola). Stawka  godziny dodatkowej - ponad te zadeklarowane w Umowach wynosic będzie 1,00zł.

 • Rok szkolny 2014/2015

   Witamy! Poniżej publikujemy istotne informacje związane z nowym rokiem szkolnym.

  - Przedszkole jest czynne 6.00-17.00. Dzieci przyprowadzamy w godzinach zadeklarowanych oraz wg potrzeb. 

  - Każdy przedszkolak powinien mieć - podpisane:

  • pantofle- Podpisać każdy  pantofel!
  • strój gimnastyczny( wszystkie grupy-w podpisanym worku z materiału: podkoszulek i krótkie spodenki)
  • poszwa  na koc wg wzoru  (maluchy )
  • poduszka „Jasiek”(maluchy)
  • podpisana piżama (maluchy)
  • zapasowa zmiana bielizny osobistej  i odzieży (wszystkie grupy)-włożona do szafki w szatni
  • grzebień lub szczotka do włosów(podpisane)


 • ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

   

   

   PONIŻEJ PUBLIKUJEMY UCHWAŁE RADY MIEJSKIEJ REGULUJACĄ  ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU, informujemy, że od 01.09. 2013r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/409/13 Rady Miejskiej  z dnia 28.08.2013r. koszt 1 godziny pobytu ponad podstawę programową wynosi 1,00zł., lub 0,50 zł. w przypadku korzystania z zasiłku rodzinnego.

 • PRZYPOMINAMY O TERMINOWYM REGULOWANIU NALEŻNOŚCI!

  PRZYPOMINAMY, ŻE NALEŻNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE NALEŻY REGULOWAĆ DO 15-GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.
  PO TYM TERMINIE NALEŻY BEZZWŁOCZNIE ZWRÓCIĆ KSIĄŻECZKĘ OPŁAT DO PRZEDSZKOLA.

  W PRZYPADKU REGULOWANIA ODPŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU PROSIMY O ROZBIJANIU W TYTULE KWOTY NA OPŁATĘ  ZA POBYT I ŻYWIENIE, A TAKŻE ODSETKI.